I september i år startet Tom Roger i Statnett. Hit kom han etter å blant annet vært i olje- og gassbransjen i flere år. Da jobbtilbudet kom, var avgjørelsen av det lette slaget, forteller han. 

- Jeg kunne ikke la muligheten til å jobbe hos et sted som Statnett gå fra meg.  

Nå er avdelingen for digitalisering på jakt etter nye kollegaer til Tom Roger. Vi tok en prat med informasjonsarkitekten om hans arbeidshverdag, hva som kjennetegner Statnett som arbeidsplass og hvorfor selskapet har en viktig funksjon i samfunnet.                                                       

Hva jobber du med som informasjonsarkitekt? 

- Jobben min handler om å systematisere, strukturere og standardisere all informasjon i Statnetts IT-løsninger. Akkurat nå arbeider jeg med å etablere noe vi kaller en datakatalog. Denne skal brukes som utgangspunkt slik at Statnett skal få en fullstendig oversikt over alle sine datakilder. I tillegg vil datakatalogen vise kvaliteten på tilgjengelig data, samt hvordan informasjonen flyter mellom våre systemer. 

Dette er en stor jobb. Statnett har et omfattende og komplekst miljø, som bidrar til krevende, men også svært interessante utfordringer, forteller Tom Roger.  

- Denne type arbeidsoppgaver er viktig for at Statnett skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Dette legger til rette for digitalisering, automasjon og forbedring av Statnetts informasjonssystemer, som er avgjørende for å sikre strømforsyningen. 

 

Hvorfor Statnett? 

- Jeg har alltid jobbet i miljøer med mye teknisk vitenskapelige data - det kjennetegner også Statnett. Det er mange svært gode fagmiljøer her, forteller Tom Roger. 

Han nevner fagområder som digitalisering, big data, maskinlæring, robotikk, cloud, IoT og cybersikkerhet, hvor det i stor grad blir tatt i bruk det nyeste innen teknologi og metoder.  

- For en som er mer enn gjennomsnittlig interessert i teknologi så er dette et veldig inspirerende sted å være. I tillegg er det et godt kollegialt miljø. Det er kort vei til å få kompetent hjelp og innspill når man har behov for det. I tillegg er det mye deling av kompetanse – det gjør det enkelt å få nye impulser og faglig utvikling.  

Tom Roger trekker også frem samfunnsrollen til Statnett. 

- Det er givende å kunne bidra til å endre energisystemene, slik at fornybar energi får en større rolle i samfunnet vårt. Stabil og tilstrekkelig strømforsyning blir bare mer og mer sentralt. Og ikke minst, det blir veldig spennende nå som Statnett skal bevege seg offshore. 

 

Hvorfor er det du gjør viktig for Statnett? 

- Informasjonsarkitektur er viktig fordi det er umulig å få til automatisk utveksling av data og digitalisering uten presise informasjonsmodeller. En av forutsetningene for å få til overgangen til fornybar energi i samfunnet, er effektiv samhandling på tvers av alle aktører innenfor elektrisitetsforsyningen. Digitalisering og informasjonsmodeller blir nøkkelkomponenter her.  

Kompleksiteten i informasjonsflyten er også økende, understreker Tom Roger. At all informasjon er riktig til enhver tid blir derfor viktig for el-sikkerheten. Denne samhandlingen går på tvers av landegrenser, hvor mye av standardiseringen skjer innenfor EU.  

- Statnett er en sentral aktør i alt dette. Vi er med å utvikle og forme informasjonsmodellene som skal gjelde internasjonalt. Skal vi lykkes med alle mål, må vi lykkes med informasjonsarkitekturen. 

 

Hvilken bakgrunn har du? 

- Jeg har tidligere jobbet med IT-løsninger og informasjonsforvaltning i olje- og gassbransjen - både hos oljeselskaper og i oljeservice. Jeg har også arbeidet mye med å utvikle analyseverktøy for geologi, geofysikk, petrofysikk og reservoardata.  

Det har dermed blitt mye programmering og forvaltning av geovitenskapelige data i løpet av karrieren. Overgangen til Statnett var ikke så stor, forteller informasjonsarkitekten.   

- Det er et annet fagspråk man må lære seg og det tar litt tid. Men når man først kommer på innsiden av begrepene, så ser man at mye av teknologiene bygger på hverandre og har mange fellestrekk. 

 

Synes du Tom Rogers arbeidshverdag høres spennende ut? Statnett søker nå etter nye medarbeidere i avdelingen for digitalisering. Les mer her.