Nyhetsarkiv for Mauranger-Samnanger prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Grunneigarar i Sauda møtte onsdag 27. august Statnett for å høyre om planane om oppgradering av leidningen Sauda – Samnanger. Nær 50 grunneigarar møtte for å bli orientert av prosjektleiar Bente...

  • Artikkel

    Stikningsarbeid

    Statnett planlegg å spenningsoppgradere kraftnettet mellom Sauda og Samnanger. Som ein del av dette arbeidet varslar Statnett om landmålings- og planarbeid i år.

  • Statnett vil søkje myndigheitene om løyve til å byggje om leidningane vi har i dag mellom Sauda og Samnanger for å kunne tåle eit høgare spenningsnivå og meir straum.

  • Utviklingen peker mot et økt behov for transportkapasitet på ledningsnettet på Vestlandet i årene fremover. Derfor starter Statnett nå med å planlegge en oppgradering av dagens ledninger mellom Sau...