Dagens ledning fra Mauranger, via Jukla til Eidesfossen har en spenning på 66 kV og en rest-levetid på 10 til 15 år. I nordre Kvinnherad, Jondal og vestre Ullensvang skal det nå bygges ut flere nye småkraftverk, noe som vil øke behovet for overføringskapasitet for å få strømmen fram til markedet.

Fordi denne ledningen er gammel og har begrenset kapasitet med hensyn til det økende behovet, planlegger vi å skifte den ut med en ny ledning med en spenning på 132 kV.