Nyhetsarkiv for Åsen transformatorstasjon

  • - Artikkel

    Statnett justerer plasseringen av Åsen transformatorstasjon

    Som følge av innspill i høringsrunden til konsesjonssøknaden, søker Statnett nå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om å endre plasseringen av transformatorstasjonen og tilhørende anlegg.