Nyhetsarkiv

  • NVE har gitt Statnett tillatelse til å rive den gamle og bygge en ny høyspentlinje mellom Lyse og Duge på Sør-Vestlandet.