Bjerkreim transformatorstasjon

Ny transformatorstasjon i Bjerkreim

I Bjerkreim er det gitt endelig konsesjon til utbygging av vindkraft, og den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon vil kunne knytte den nye kraftproduksjonen til sentralnettet.