SMS-varsling

Statnett gir et tilbud om SMS-varsling i forkant av spregning, pigging og lineskjøt. Vi vil også sende SMS i forkant av spesielle hendelser, som eventuelt behov for stegning av veien ved Svarthavna. 

Hvis du vil ha denne typen varsler, send en e-post til tore.lovvold@statnett.no, hvor du oppgir navn og mobilnummeret du vil ha varselet til. Har du ikke mulighet til å sende e-post kan du ringe byggeleder Terje Kjos mob. 481 32 061 eller sikkerhetsansvarlig Tor Evan Løvvold mob. 911 41 733.