De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes. Også Sogn transformatorstasjon må bygges om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.

Statnett har utredet både kabel i grøft og kabel i tunnel som løsninger for hvordan kabelforbindelsene kan fornyes. I utredningsarbeidet har vi blant annet kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdere beredskap og risiko for omgivelsene, og gjort økonomiske beregninger. 

Ut fra en helhetlig vurdering anser vi tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene, og har sendt søknad om dette til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Kabelforbindelsene Sogn–Ulven eies i dag av Hafslund Nett. Når den nye forbindelsen står ferdig, vil den eies av Statnett.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.