Skaidi-Varangerbotn

Ny 420 kV kraftledning.

En ny 420 kV kraftledningen fra Skaidi til Varangerbotn vil møte nytt forbruk og ny fornybar produksjon av kraft i Øst-Finnmark.

Foreløpig er ledningen kun meldt til NVE hvor vi avventer et større, nytt forbruk før vi søker om konsesjon.

Ledningen vil være en forlengelse av 420 kV kraftledningen Balsfjord–Skaidi.