Nyhetsarkiv for Ofoten-Balsfjord prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • NVE Miljøtilsynet gjennomførte sluttbefaring på stekningen Kvandal - Balsfjord, inkludert de tre stasjonsområdene Kvandal, Bardufoss og Balsfjord i mai. Rapport fra befaringen foreligger nå.

  • Som en takk for godt samarbeide med hver av de syv berørte kommunene tilbyr Statnett et vitenshow og undervisningsopplegg til 8.trinn i hver kommune.

  • Skjønnssaken for fastsettelse av erstatning for reinbeitedistriktene på strekningen Ofoten – Balsfjord er gjennomført.

  • Mastene ved krysning av Barduelva er både kamuflasjefarget og lyssatt. Der går mastene mere i ett med naturen, samtidig som sikkerheten for luftfarten er ivaretatt.