Ofoten-Balsfjord

Ny 420 kV kraftledning er etablert fra Ofoten til Balsfjord, og fire stasjoner er bygget om/utvidet; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. 

Ny ledning er idriftsatt, og nå går det to 420 kV kraftledninger opp til Balsfjord.

Den nye kraftledningen var nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen legger nå tilrette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.