Ofoten-Balsfjord

Ny 420 kV kraftledning.

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen legger til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.