Nyheter

  • - Artikkel

    Kraftsystemet i Finnmark

    Statnett har, sammen med en rekke aktører, analysert behov og tiltak for Kraftsystemet i Finnmark etter 2020. Rapportene foreligger nå, og det inviteres til skriftlige tilbakemeldinger av de...