Nyhetsarkiv for Balsfjord-Skaidi prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • I sommer er vegetasjon og gjenvekst kartlagt langs kraftledningstraséen fra Ofoten til Skaidi. Det er utført av sommerstudenter i Statnett, i samarbeid med forskere fra NINA(Norsk institutt for...

  • - Artikkel

    Anleggsrestriksjoner av hensyn til reindrift

    Anleggsaktiviteten mellom Balsfjord og Skillemoen reduseres i flere områder i perioden mai til juli for å hensynta reindrifta.

  • Skjønn for erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen ble avgitt av Nord-Troms tingrett 13. november. Nå velger Statnett å begjære overskjønn på deler...

  • Skjønn for vurdering av erstatning til grunneiere og rettighetshavere på strekningen fra Balsfjord til Reisadalen er avgitt av Nord-Troms tingrett.