Adamselv-Lakselv

Ny 420 kV kraftledning.

I dag har vi én kraftledning på strekningen, med spenningsnivå 132 kV. 

Bakgrunn for oppstart av konsesjonsprosess er et kortsiktig behov for reinvestering/fornyelse av eksisterenede ledning og et antatt langsiktig behov for flere kraftledninger på strekningen.

Rapporter fra analyser av behov og tiltak for Kraftsytemet i Finnmark konkludererer ikke endelig ift spenningsnivå for Adamselv - Lakselv, og derfor konsekvensutredes det både for ny ledning på 132 kV og 420 kV spenningsnivå. 

Nye beregninger viser at ledningen alene ikke gir nok effekt til å forsvare investeringen. Ledningen må sees i en større sammenheng, da man møter på nye flaskehalser ved kun å investere på denne strekningen.