I september 2017 ble den nye 420 kV-forbindelsen fra Ofoten til Balsfjord satt i drift og Nedre Røssåga-Namsos ble i oktober 2017 spenningsoppgradert til 420 kV. Dette er viktige tiltak for å øke overføringskapasiteten i regionen. Når 420 kV-forbindelsen Balsfjord-Skillemoen er bygget vil det være god overføringskapasitet inn til og ut av Vest-Finnmark, men fortsatt begrensninger i nettet internt i Finnmark.

Det er et stort ressurspotensial og en rekke planer om både nytt forbruk og ny produksjon, som kan gi behov for nye nettinvesteringer i regionen.