Statnett har lagt en ambisiøs og offensiv systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) for de nærmeste årene. Dette gjenspeiler behovet for å møte omfattende endringer i kraftsystemet og nytt europeisk regelverk. Vi skal sørge for fortsatt god kontroll i et mer komplekst kraftsystem, og legge til rette for bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Tiltaksplanen til SMUP medfører endringer som også i betydelig grad berører resten av bransjen.
 

Vårt bidrag til god dialog med bransjen

Vi vil gjennom målrettet og god informasjon, dialog og et tett samarbeid med bransjen legge til rette for effektive løsninger og en effektiv implementering av tiltaksplanen i SMUP. Vi vil:

 • Gi god og tidlig informasjon om endringer i sentrale dokumenter som SMUP og tiltaksplaner, på arrangementer og møter, og her på våre nettsider.
 • Legge til rette for å få faglige innspill og bidrag fra bransjen på tekniske, markedsmessige og økonomiske forhold. Dette gjennom ulike arrangementer, tettere samarbeid i referansegrupper for sentrale utviklingsområder, høringer og høringsmøter og andre ad-hoc møteplasser ved behov.
 • Diskutere samarbeidsbehov med bransjen i et eget forum (Dialogforum). 

Du finner aktuelle høringer og konsultasjoner, møter og arrangementer for bransjen nederst på denne siden.

Dette ønsker vi av bransjen

Eksempler på områder hvor det er viktig at aktørene vil bidra med arbeidsinnsats, endring av rutiner eller IKT-systemer er:

 • bidra til å komplettere kraftsystemdata
 • tilpasse seg til endrede funksjonskrav og nye spesifikasjoner for systemtjenester, samt pre-kvalifisering for deltakelse i markedene
 • forberede seg for finere tidsoppløsning i energi- og balansemarkedene
 • forberede seg for oftere innkjøp av reserver (balansekapasitet) nærmere driftsdøgnet
 • forberede seg for nye løsninger for å sikre stabiliteten i kraftsystemet
 • legge til rette for verifisering av leveranser og respons, og bidra med informasjon for god driftssikkerhet og økt transparens
 • bidra til økt automatisering av sentrale prosesser, i første omgang i balanseringen
 • implementere nye kommunikasjonsløsninger
Årshjul for faste arrangementer og fora innenfor systemdrifts- og markedsutvikling
Årshjul for faste arrangementer og fora innenfor systemdrifts- og markedsutvikling