FASIT-dagene er en årlig tradisjon som samler personer fra kraftbransjen som arbeider med FASIT og feil- og avbruddsstatistikk, enten gjennom registrering og rapportering av feil og avbrudd eller som anvendere av datagrunnlaget til ulike oppgaver.

Hva får du kunnskap om?

  • Informasjon om enkeltvedtak om KILE-fordeling 
  • Tilsynsresultater og klargjøring av saksbehandlingsregler 
  • Oppdatert statistikk 
  • Om rettsavgjørelse i den såkalte Biri-saken vil øke nettselskapenes kontrollsfære, dvs. om nettselskapet får et objektivt ansvar også for lavspenningshendelser 
  • Nyheter om PQ-portal 
  • Gjennomgang av feilhendelser  

Du finner program og påmeldingsinfo på Energi Norge sine sider