For versjon 2023 er det snakk om følgende mindre endringer: 

  • Grenser for systempenning for nettnivå transmisjonsnett endres til [11, 600] kV.
  • Standard temperaturserie for beregning av Pref endres fra 1961–1990 til 1991–2020.
  • Nytt felt KomponentID i posten Reparasjon for lokal registrering og oppfølging på komponentnivå dersom det er ønskelig. Inntil videre inngår ikke dette i rapporten som sendes systemansvarlig.

 

Presiseringer/korreksjoner:

  • «Prøvekobling mot feil» (med momentan utkobling) og liknende hendelser skal håndteres på samme måte som mislykket GIK (med momentan utkobling).
  • Det skal beregnes avbruddskonsekvenser for sluttbrukere med utkoblbart forbruk med momentan utkobling (varslingstid = 0) dersom avbruddet varer lengre enn avtalt utkoblingsperiode.
  • Alle meldinger knyttet til en FASIT-rapport, inkl. Dialog (CommonMessage), skal kunne lese/åpnes/behandles fra FASIT-rapporten.
  • En melding ikke skal kunne være et svar til seg selv, dvs. messageCorrelationId ≠ messageId.
  • Avsender ikke skal ikke sende en melding til seg selv, dvs. receiver ≠ sender.

 

Referansegruppen har tidligere varslet om innføring av en detaljert avbruddsrapportering helt ned på sluttbrukernivå, blant annet på FASIT-dagene høsten 2021. Etter en nærmere juridisk vurdering er det ikke funnet hjemmel i forskrift om leveringskvalitet eller forskrift om systemansvaret med retningslinjer for å innføre dette kravet.

Energi Norge har sannsynligvis heller ikke hjemmel til å kreve at konsesjonærene rapporterer de detaljerte dataene til FASIThub uten konsesjonærenes samtykke. Dette punktet utgår derfor i sin helhet i denne versjonen, og vil kun bli tatt inn igjen hvis RME på et senere tidspunkt inkluderer slik rapportering i relevante forskrifter.