Statnett ønsker å kjøpe reservekapasitet gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike leveransekrav.

 • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sommeren 2021 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra uke 20 (17. mai fra midnatt) til og med uke 36 (12. september til midnatt). Leveransen omfatter 1581 timer totalt.

 • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Statnett ønsker for sommeren 2021 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 18 (3. mai) til og med uke 39 (3. oktober).

Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

Leverandører som ikke forventer å være klare med implementering og prekvalifisering til uke 18 kan fortsatt tilby FFR og angi dato for forventet oppstart av levering.

For hver kontraktstype vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Valgte bud aksepteres under forutsetning av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres. Det er med andre ord ikke krav om at leverandører implementerer og tester tekniske løsninger før tilbud eventuelt er akseptert. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

 

Viktige datoer:

 • 22. januar - Invitasjon til bud
 • 26. februar - Frist for tilbud
 • 10. mars - Kommunisering av markedsresultat
 • 3. mai (FFR Flex) og 17. mai (FFR Profil) - Oppstart av leveranse
 • 28. mai - Vedståelsesfrist

 

Vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

 

Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i betingelser for deltagelse i demonstrasjonsprosjektet, se dokumentliste under. Vi ber om at tilbud gis etter vedlagt mal. 

 

Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no. Spørsmål fra potensielle tilbydere og svar blir løpende publisert under.

 

Markedsresultat for innkjøp av FFR for 2021-sesongen

Statnett har mottatt og vurdert tilbud på FFR for 2021-sesongen.

Tilbud på reservekapasitet var forespurt gjennom to ulike sesongkontrakter "FFR Profil" og "FFR Flex" med ulike leveransekrav. Statnett ønsket for perioden mai- september 2021 å anskaffe:

 • 50 MW FFR Profil til bruk fra 20 til og med uke 36. Leveransen omfatter 1581 timer totalt.
 • 100 MW FFR Flex for bestilling fra uke 18 til og med uke 39. Leveransen omfatter 400 timer levert etter bestilling fra Landssentralen.

Statnett har valgt de tilbud som samlet dekker behovet til lavest kostnad. Primært kriterium for aksept har vært tilbudt pris på reserve. For hver kontraktstype vil aksepterte tilbud få samme pris per MW og time, bestemt av den høyeste aksepterte budprisen.

Følgende volum er besluttet kjøpt for sommeren 2021:

 • 51,18 MW FFR Profil til en uniform markedspris på 112 NOK/MW/time. Tre tilbud for FFR Profil er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.
 • 68,3 MW FFR Flex til en uniform markedspris på 495 NOK/MW/time. Seks tilbud for FFR Flex er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.

Det var stor bredde i teknologi og aktører som tilbydde FFR i årets demonstrasjonsprosjekt, inkludert industri, datasentre og diverse aggregerte laster.

Statnett ønsket å kjøpe et volum av FFR Flex opp mot 100 MW og vil vurdere å kjøpe inn ytterligere reservekapasitet til annonsert markedspris for å komplettere innkjøpet for 2021-sesongen. Kjøp av FFR vurderes opp mot andre virkemidler i systemdriften for å håndtere lavt inertianivå i det nordiske systemet, og kan derfor bli noe lavere enn forespurt.

 

Fremtidig utvikling av FFR

Forslag til systemansvarliges praktisering og bruk av FFR, samt markedsvilkår, fra og med 2022 var ute på høring 1. juni-1. september 2021. Høringsdokumenter og mer informasjon er tilgjengelig her.