Statnett ønsker å kjøpe reservekapasitet som to ulike produkter, "FFR Profil" og "FFR Flex":

 • "FFR Profil" leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Leveransen omfatter 2037 timer totalt.
 • "FFR Flex" omfatter reserve for 200 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer senest dagen før leveranse, eller etter avtale med leverandøren.

Statnett ønsker å kjøpe 50 MW FFR Profil, og 100 MW FFR Flex. Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere.

For hvert produkt vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud. Valgte bud aksepteres under forutsetning av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres.

 

Viktige datoer:

 • Invitasjon til bud: 7. februar
 • Frist for tilbud: 16. mars (utsatt fra 6. mars)
 • Kommunisering av markedsresultat: 20. mars
 • Oppstart av leveranse: 1. mai
 • Vedståelsesfrist: 15. mai

For mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, se betingelser for deltagelse. For visse av produktkravene kan unntak avtales med Statnett.

Oppdatering 20. mars

Resultat etter forespørsel om tilbud på FFR for sommeren 2020

Statnett har mottatt og vurdert bud på FFR for sommeren 2020, og har besluttet kjøp som følger:

 • Statnett ønsket å kjøpe minst 126 MW FFR, men fikk ikke nok volum i tilbudene. Statnett vil gå i dialog med markedsaktører for å få mer informasjon om årsaken til manglende tilbud.
 • Kjøpt volum FFR Profil er totalt 27,2 MW. Det meste av dette er tilgjengelig fra 1. mai, og alt er tilgjengelig fra 1. juli.
  • Totalkostnaden er 4,6 MNOK. Statnett betaler lik markedspris for alt som leveres.
  • Volumet kan bli endret opp eller ned avhengig av prekvalifiseringsresultat.
 • Kjøpt volum FFR Flex er totalt 0 MW.
  • Statnett har ikke fått noen tilbud som oppfyller alle tekniske krav, og som er tilgjengelige i hele sesongen.
  • Statnett vil vurdere å akseptere tilbud på FFR Flex etter ny vurdering av de tekniske kravene og alternative løsninger i samarbeid med de nordiske TSOene.

 

 

Spørsmål kan sendes til ffr@statnett.no