Statnett ønsker å kjøpe reservekapasitet som to ulike produkter, "FFR Profil" og "FFR Flex":

  • "FFR Profil" leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Leveransen omfatter 2037 timer totalt.
  • "FFR Flex" omfatter reserve for 200 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer senest dagen før leveranse, eller etter avtale med leverandøren.

Statnett ønsker å kjøpe 50 MW FFR Profil, og 100 MW FFR Flex. Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere.

For hvert produkt vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Viktige datoer:

  • Invitasjon til bud: 7. februar
  • Frist for tilbud: 6. mars
  • Kommunisering av markedsresultat: 20. mars
  • Oppstart av leveranse: 1. mai
  • Vedståelsesfrist: 15. mai

Invitasjon til å sende tilbud

Frist for budgivning er fredag 6. mars 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 15. mai 2020 kl. 14. 

Statnett planlegger å meddele markedsresultat senest fredag 20. mars 2020 kl. 14. Deretter må valgte leverandører sørge for implementering og test av tekniske løsninger, slik at de er prekvalifisert før oppstart av FFR-leveranse.

Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før oppstart av leveranse. Tilbydere som ikke regner med å være klare for å levere fra 1. mai kan angi forventet dato for oppstart i sine tilbud.

Markedsresultatet kommuniseres 20. mars. Valgte bud aksepteres under forutsetning av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres.

For mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, se betingelser for deltagelse. For visse av produktkravene kan unntak avtales med Statnett.

Tilbud sendes til ffr@statnett.no. Spørsmål kan sendes til samme epostadresse, eller til simon.weizenegger@statnett.no.

Markedsresultat vil bli kommunisert på denne siden når de foreligger.