Nettutviklingsplan 2019 lanseres 1.oktober

Arbeidet med Nettutviklingsplan og Kraftsystemutredning 2019 startet formelt med Nasjonalt kraftsystemmøte den 24. oktober 2018. Frem mot publisering arrangerer vi fire regionale hørings- og dialogmøter i mai. I møtene vil vi legge frem både nasjonale og regionale tema som også vil gå igjen i Nettutviklingsplanen. Både i møtene og i etterkant vil det bli mulig å gi innspill til planen. Vi ønsker at møtene skal fungere som en god arena for videre dialog og samarbeid om nettutviklingen nasjonalt og regionalt.

Oppdatert investeringsplan 2018

Alle relevante dokumenter for Oppdatert investeringsplan for 2018 ligger i dokumentlisten under.

Brev til NVE om Oppdatert Investeringsplan ligger i dokumentlisten under i tillegg til her

Prosjekter av en viss størrelse har sine egne prosjektsider. Der finner du mer informasjon, nyheter, relevante dokumenter og kontaktpersoner knyttet til prosjektet.
Her finner du en oversikt over alle våre prosjektsider.