Nettutviklingsplanen (NUP) beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Gjennom sluttrapporten og prosessen frem mot publisering ønsker Statnett å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak, og å legge til rette for bred involvering.