Den siste gjenstående testfasen, den felles europeiske testingen (MRC), var planlagt ferdigstilt ved utløpet av mars. Grunnet situasjonen knyttet til COVID-19 viruset har partene i prosjektet besluttet at den gjenstående felles Europeiske testingen må utsettes og settes på vent inntil videre.
Det er nødvendig at alle involverte parter får testet sine kritiske funksjoner og prosesser, inklusive børssammenkoblingen, på en sikker og effektiv måte før oppstart.

Følgelig må angivelse av dato for oppstart av den nordiske markedskoblingen utsettes. For øyeblikket er det ikke mulig å si når de gjenstående testene kan ferdigstilles. Straks vi kan fastsette et nytt tidspunkt for oppstart, vil denne bli meddelt.

-Prosjektet har hatt god fremdrift og det vil arbeides videre for å starte opp markedskoblingen så raskt som mulig. De nordiske testene har vært vellykkede og partene arbeider nå med å ferdigstille de siste prosedyrene og myndighetsrelaterte saker, sier Kjell Arne Barmsnes.

Det nordiske prosjektet omfatter de fire systemoperatørene Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnett samt børsene Nord Pool, EPEX SPOT og Nasdaq.