Rapporten kan lastes ned lenger nede på denne siden.

 

Det nordiske kraftsystemet går gjennom en stor omveltning på veien mot nullutslippssamfunnet. Hoveddriverne er klimaendringer og behovet for bærekraftig vekst. Elektrifisering er en sentral klimaløsning, men utfordrer samtidig det nordiske kraftsystemet relatert til kraftbalanse, produksjonsressurser og nettkapasitet, så vel som behovet for økt systemfleksibilitet.

Solutions-rapporten adresserer utfordringene og hvordan de fire nordiske TSOene vil legge til rette for et bærekraftig energisystem. Tilsvarende rapporter om det nordiske samarbeidet har blitt utgitt annethvert år siden 2018. Det nye i årets rapport er en felles nordisk TSO-strategi om hvordan man kan legge til rette for utviklingen av vindkraft og sektorintegrasjon fram mot 2030. En felles handlingsplan for å iverksette strategien blir presentert i et appendiks til rapporten.

Webinar

De nordiske TSOene vil arrangere et webinar fredag 11. mars 2022 kl 09:00-12:00. På webinaret vil Solutions rapporten og den nordiske TSO-strategien bli presentert. Alle er hjertlig velkommen. Her finner du linker til påmelding:

Register for the webinar here via “ilmoittaudu”

Agendaen kan lastes ned lenger nede på siden.