Dette er det samme som gjelder for NorNed. Samtidig settes en maksgrense for de to forbindelsene samlet på 900 MW per time. For Skagerrakkablene blir samlet maks ramping 450 MW per time.

NSL har en rampinggrense på 300 MW per time, og denne grensen vurderes fortløpende gjennom prøvedriften.