TSOene vil ta med seg interessentenes synspunkter når strategien nå skal ferdigstilles. Se oppsummering av høringsuttalelsene med tilbakemeldinger fra TSOene under.

Statnett, Energinet, Fingrid og Svenska kraftnät vil fortsette dialogen med interessentene i et nytt webinar til høsten. Dette blir arrangert fredag den 15. oktober klokken 9-12. Målet med webinaret er å involvere interessentene i forberedelsene til strategien, da fremtidig utvikling innen de valgte områdene vil påvirke mange sektorer av økonomien.

Webinaret vil inneholde både presentasjoner fra interessenter og de nordiske TSOenes nyeste utkast til strategi for utvikling av vindkraft og sektorintegrering. Strategien blir ferdigstilt og publisert våren 2022 som en del av "Solutions report 2022" fra de nordiske TSOene.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Executive Vice President Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, tel +358 30 395 5235

Direktør Systemdrift Tom Tellefsen, Statnett, tlf. +47 23903678