Piloten gjennomføres for å innhente erfaringer og validere løsningene som er utviklet. Dette omfatter både verifisering av TSOenes metode og design, samt anvendbarheten til løsningen fra et aktørperspektiv. Statnett planlegger å teste 5-10 enheter avhengig av antall tilbud og variasjon.

Frist for innsendelse av tilbud for deltagelse er 7. juni.

Se her for mer informasjon og instruksjon til søkeprosess.