Den oppdaterte fremdriftsplanen tar hensyn til at den europeiske metoden for harmonisering av avregning først ble godkjent av ACER i juli i år. TSOene legger til grunn at nordiske regulatorer trolig trenger seks måneder på å godkjenne de nasjonale forslagene til oppgjørsmodell*, og tidsplanen tar også hensyn til at innføringen skal skje samtidig i hele Norden. Kravet i regelverket er at overgangen til ny modell for ubalanseoppgjør skal skje innen 15. januar 2022.

 

- Vi beklager at oppstarten for enpris på ubalanser nå blir forsinket. Vi har hatt behov for å ha på plass resultatene av de europeiske regulatoriske prosessene og i tillegg ha tilstrekkelig tid til å implementere endringene nasjonalt, sier avdelingsleder Erik Alexander Jansson i Statnett, som samtidig understreker at TSOene ønsker å formidle den nye fremdriftsplanen til aktørene i bransjen så raskt som mulig.

 

*Den regulatoriske implementeringen i Norge vil følge en annen prosess enn i resten av Norden siden Den europeiske retningslinjen for balansering (Electricity Balancing Guideline, EBGL) ikke enda er inntatt i norsk rett. Implementeringen vil kreve en endring i Avregningsforskriften.

 

Les NBM-prosjekets nyhet om saken

Les mer om arbeidet med ny nordisk balanseringmodell (NBM)