Selve nettilknytningsavtalen skal inngås med nettselskapet som eier nettet i tilknytningspunktet. Netteiere som planlegger tilknytning i eget nett, skal avklare nettsituasjonen med andre berørte netteiere, inkludert Statnett.

Les mer på NVEs nettsider om nettselskapenes utredningsplikt her.

Illustrasjon av informasjonsflyt i prosessen for å få avklart nettkapasitet
Illustrasjon av informasjonsflyt i prosessen for å få avklart nettkapasitet

Vi anbefaler at lokale netteiere melder inn alle planer om nettilknytning, eller økt uttak til eksisterende kunder, direkte til Statnett og KSU-ansvarlig i området. Mindre endringer, for eksempel økt strømbruk som følge av befolkningsvekst, blir synliggjort i samarbeidet om regionale kraftsystemutredninger.

Henvendelser om nettkapasitet skal sendes til firmapost@statnett.no og merk at Statnett er underlagt offentleglova. Mer om offentleglova finner du i faktaboksen nedenfor.

Endringer i forbruk eller produksjon på lavere nettnivåer påvirker flyten også på høyere nettnivåer. Vårt nett er stort sett masket, det vil si at det er flere veier inn til våre anlegg. Det innebærer at belastningen på et av våre nettanlegg kan påvirkes av planer under ulike nettselskaper. Når vi vurderer en enkelt kundes bestilling, må vi sjekke summen av planer for produksjon og forbruk i området, slik at ikke samme kapasitet tildeles flere kunder samtidig.

Det er i dag et titalls kunder som har svært store effektbehov, og dermed er tilknyttet direkte i nettet til Statnett. Dersom produksjonen eller forbruket skal knyttes direkte til vårt nett, skal kunden kontakte Statnett direkte.

Informasjon om eier av distribusjonsnettet lokalt finner dere her