Beskrivelse av selskapet

Vi trenger informasjon om selskapet og en kort beskrivelse av prosjektet. Informasjonen om henvendelsen skjer på vegne av selskapet selv, eller om selskapet er en tilrettelegger for andre selskaper.

Vi trenger også all nødvendig kontaktinformasjon.

Fremdriftsplan

Vi trenger følgende informasjon for å legge tilrette for en god fremdriftsplan

  • Når trenger dere svar?
  • Hvilke milepæler har dere?
  • Status i myndighetsbehandlingen (for eksempel konsesjonssøknad, regulering av tomt til industriprosjekter som skal bruke strøm)
  • Er alle tillatelser på plass, og hvis ikke, hvor langt har dere kommet i prosessen?
  • Hvilke andre avklaringer og tillatelser trenger dere før prosjektet kan settes i drift?
  • Er det behov for tiltak i det lokale nettet?

Forventet forbruks- eller produksjonsprofil, og ønsket leveringskvalitet

Vi trenger også informasjon om følgende:

  • Fremtidig økning av effektnivå. Skal effektnivået økes trinnvis og hva er det som kan  utløse de ulike trinnene?
  • Hvor ønsker dere tilknytningspunktet?
  • Vi trenger også en profil over året. Stabilt, varierende, sesongvariasjoner?
  • Forbruk – har dere særlige behov knyttet til leveringskvalitet?