Bakgrunn for diskusjonsnotatet er at den nordiske styringskomiteen i NBM, Nordic Balancing Steering Committee (NBSC), den 2. oktober i år foreslo å introdusere en ny ubalanseoppgjørsmodell basert på én posisjon og med utgangspunkt i én-pris i Q2-2021, men med bruk av to-pris i avregningsperioder med divergerende retning.

 

Innspill ønskes gjerne så raskt som mulig, og senest innen 1.1.2020.

Alle innspill og tilbakemeldinger settes pris på!

 

Underlaget finnes her:

http://nordicbalancingmodel.net/stakeholder-cooperation/public-consultations/

 

Andre aktuelle lenker:

http://nordicbalancingmodel.net/discussion-paper-on-imbalance-pricing-published-feedback-and-input-welcomed-by-1-january-2020/

http://nordicbalancingmodel.net/single-balance-single-imbalance-price-model-is-proposed-to-be-introduced-in-q2-2021/

 

Spørsmål til overstående kan stilles til Cecilie Seem, e-post: cecilie.seem@statnett.no