I april 2019 sendte de nordiske TSOene forslag til metoder for dette markedet til regulatorene i Norden, og justert forslag ble sendt i desember. Etter at de nordiske regulatorene i februar 2020 ikke lyktes i å bli enige, er nå forslagene hos ACER for endelig behandling.

Forslagene har tidligere vært på høring, hvor flere norske aktører bidro med innspill.

 

ACER har nå spørsmål knyttet til forslaget på høring, med svarfrist 20. mai.

Statnett oppfordrer norske markedsaktører som tidligere har engasjert seg og gitt innspill på disse temaene, om å delta i ACER sin høring.

NB: Det er ikke mulig å velge "Norway" som land på listen når man sender inn høringsinnspill, men det skal være mulig å velge et blankt felt.

 

ACER inviterer også til et åpent webinar i forbindelse med høringen den 12. mai, kl.10-13. Fristen for påmelding er 10. mai kl.12. For mer informasjon og påmelding se ACER sin nettside.