Interessenter kan gi sine innspill til den foreslåtte endringen på ENTSO-E sine nettsider. Se utkast til høringsdokument og veiledning.

De nordiske TSOene vil organisere et webinar i forbindelse med høringen 27. april fra kl 10-12. Her finner du informasjon om registrering.

 

Kontaktperson i Statnett:
Finn Pettersen, finn.pettersen@statnett.no