De nordiske TSOenes forslag er å ha lukketid 07:30 CET D-1.

Dokumenter som beskriver bakgrunnen for forslaget samt retningslinjer for hvordan gi høringssvar, finnes på ENTSO-E sin nettside

Den offentlig høringen er åpen frem til 31. desember.