De nordiske TSOene konsulterte sist en slik metode sommeren 2020 i henhold til den europeiske forordningen om systemdrift (System operation guideline, SOGL) artikkel 137 for å etterleve krav til frekvenskvalitet og ivareta driftssikkerhet i forbindelse med at nye HVDC-kabler tilknyttes synkronsystemet.

TSOene sender nå på høring et forslag til endring i metoden hvor det legges vekt på en effektivisering innenfor mulige rammebetingelser som samtidig ivaretar driftssikkerheten. I utarbeidelsen av forslaget er det blant annet tatt hensyn til innspill som TSOene mottok ved den siste konsultasjonen.

 

For nærmere informasjon om konsultasjonen og link til relevante dokumenter henvise det til:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/nordic-tsos-proposal-on-ramping-restrictions

 

Høringsfristen for endret metode er 22. februar 2021.