I 2018 utviklet de europeiske TSOene felles forslag om implementasjonsrammeverk for felles europeiske markedsplattformer for aktivering og utveksling av balanseenergi, og aktørenes betaling for leveranse av tjenester til de europeiske aktiveringsmarkedene for sekundærreserve (aFRR) og tertiærreserve (mFRR). Forslagene ble sendt ut på høring, hvor flere norske aktører bidro med innspill.

Da de europeiske regulatorene ikke var i stand til å komme til enighet om hvorvidt forslagene skulle godkjennes eller justeres, ble forlagene til implementasjonsrammeverk og prisingsmetode for balanseenergi og overføringskapasitet oversendt til ACER for endelig behandling.

 

ACER har nå forslagene ute på ny høring, med svarfrist 18. november.

ACER inviterer også interessenter til en workshop den 13. november.

 

Høringen tar for seg spesifikke temaer under hvert forslag:

  • aFRR implementation framework
    • Control model, full activation time, unavailablility of bids
  • mFRR implementation framework
    • Elastic demand, unavailablility of bids, Counter-activations, unforeseeably rejected bids
  • Pricing methodology for balancing energy and cross-zonal capacity
    • Balancing energy pricing period (BEPP), system constraints, directly activated mFRR bids, Price limits, deactivation

Statnett oppfordrer norske markedsaktører som tidligere har engasjert seg og gitt innspill på disse temaene, om å delta i ACER sin høring.

 

NB: Det er ikke mulig å velge "Norway" som land på listen når man sender inn høringsinnspill, men det skal være mulig å velge et blankt felt.