Metoden for allokering av overføringskapasitet baseres seg på en såkalt "market based allocation process" i tråd med krav gitt av EBGL artikkel 41. Metoden tar utgangspunkt i innmeldte bud til balansekapasitetsmarkedet og en estimert markedsverdi av utveksling for energimarkedet, for å beregne hvordan overføringskapasitet skal verdsettes og fordeles mellom markedene basert på hvor den genererer størst samfunnsøkonomisk verdi.

Godkjente metoder for allokering av overføringskapasitet kan inkluderes i forslag om å implementere et balansekapasitetsmarked for én eller flere TSOer, iht. EBGL art. 38. Det foreligger p.t. ikke noen konkrete planer for å foreslå å anvende metoden eller implementere balansekapasitetsmarkeder i kapasitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa).

 

CCR Hansa består av budområdegrenser mellom det nordiske og det kontinentale synkronområdet. Per i dag er dette grensene SE4-PL (Swepol), DK2-DE (Kontek), DK1-DE og DK1-NL (Cobra). De norske grensene NO2-NL (NorNed) og NO2-DE (NordLink) vil inngå i CCR Hansa så snart 3.energimarkedspakke og tilhørende regelverk er fullt implementert i norsk rett. Vi forutsetter derfor at denne metoden vil bli gjeldende for disse norske grensene fra 2020/2021. Eventuelle høringsinnspill fra norske aktører bør sendes inn nå når metoden utvikles, og vil bli behandlet sammen med høringsinnspill fra de øvrige landene i CCR Hansa.

 

Høringsfristen for metoden er 21. oktober 2019.

Du finner høringen om forslag til metode på ENTSO-E sine nettsider.