De nordiske TSOene har over flere år utviklet nye krav til frekvensstyrt normaldriftsreserver (FCR-N) og frekvensstyrt driftsforstyrrelsesreserver (FCR-D). Målet med de nye kravene er å harmonisere kravene til primærreserver i Norden og tilpasse kravene til å møte behovene i et kraftsystem i endring. De nye kravene er inkludert i den oppdaterte metoden for ytterligere egenskaper for FCR som nå er på høring.

Endringene i metoden for ytterligere egenskaper for FCR krever også oppdateringer i metoden for dimensjoneringsregler av FCR som også er på høring.

 

Praktisering av nye FCR-krav

I forkant av den offentlige høringen av disse metodene ble det relaterte teknisk kravdokumentet sendt på konsultasjon hos bransjen. Kravdokumentet inneholder en mer teknisk beskrivelse av de nye kravene enn det som fremgår i metoden, samt krav til verifisering av leveranse (prekvalifisering) og datautveksling. Det ble også avholdt en nordisk workshop der de nye kravene ble gjennomgått og diskutert.

Svar til tilbakemeldinger og spørsmål fra denne konsultasjonen og workshopen er samlet opp i følgende dokument: Response to Stakeholder Feedback 06.05.2022.pdf

Basert på tilbakemeldinger fra konsultasjonen av det foreslåtte tekniske kravdokumentet, har de nordiske TSOene gjort justeringer, og publiserer i forbindelse med høringene på metodene en oppdatert versjon: FCR Technical Requirements 06.05.2022.pdf

Det vil i forbindelse med nasjonal implementering av de nye FCR-kravene bli avholdt et nasjonalt aktørmøte den 16. juni 2022. Mer informasjon om dette møtet kommer.