ACER vedtok regelverk for algoritmer og produkter for døgn- og intradagmarkedene i Europa i juli 2018.

Dette regelverket er nå ute på ny konsultasjon med forslag om endringer. Det er særlig krav om 15 min tidsoppløsning og krav om at det skal innføres auksjoner i intradagmarkedet som medfører at endringer er nødvendig. Spørsmålene ACER stiller i konsultasjonen reflekterer dette. Legg merke til at det er egen konsultasjon knyttet til henholdsvis intradag-produkter og algoritmen.

 

Høringen finner du på ACER sin nettside.

Høringsfristen er 11. november 2019.

 

Spørsmål til høringen kan rettes til tore.granli@statnett.no.