Siste nyheter om Nettplan Stor-Oslo

Alle

Utredning

Utredningsfasen

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 gjennomført en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Planleggingsfasen

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning.

Utbygging

Utbyggingsfasen

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Smestad og Sogn transformatorstasjoner og Smestad-Sogn

Utredningsfasen

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 gjennomført en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planleggingsfasen

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning.

Liåsen transformatorstasjon

Sogn-Ulven

Hamang transformatorstasjon

Hamang-Bærum-Smestad

Utbyggingsfasen

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Smestad og Sogn transformatorstasjoner og Smestad-Sogn

Prosjekter der du bor

Vis alle