Single Video med deling

Klima

Ventetiden over for småkraftverkene

Rundt 100 småkraftprosjekter har stått på vent i Sogn og Fjordane, noen av dem siden 2009. Nå er kraftlinjen Ørskog-Sogndal i drift og de kan endelig starte opp.

Et av småkraftverkene som allerede er i gang med produksjonen, er Kjørstad kraftverk i Nordfjord.

 

– Det er en utrolig god følelse å se at alt surrer og går og fungerer som det skal med kraftverket, sier Einar Bakke.

 

Han er en av åtte eiere av småkraftverket som utnytter fallet til den lokale Kjørstadelva. De kom i gang med strømproduksjonen for noen måneder siden. Da hadde de sittet med konsesjonen i hånden siden 2009 og ventet på klarsignal til å koble seg på.

 

– Det tok noen år å få konsesjonen på plass, og da vi endelig fikk den, var det akkurat for sent. Vi fikk beskjed om at vi ikke fikk koble oss på nettet før den nye 420 kV-linjen var bygd, sier Bakke.

 

Det ble syv lange år til med venting, før småkraftdrømmen endelig ble oppfylt for de åtte grunneierne i sommer.

 

– Vi hadde dessverre en uvanlig tørr oktober, så da var det bare så vidt generatoren produserte strøm. Men ellers er vi godt fornøyd med det vi har sett så langt, sier småkrafteier Einar Bakke.

 

Målet er å klare en årlig kraftproduksjon på 7,5 GWh. Det tilsvarer forbruket til rundt 350 husstander.

Kom som en bølge

Årsaken til at de måtte vente med å starte opp småkraftverket sitt, er at Statnett i 2009 ble nødt til å si nei til tilkobling til det sentrale nettet

 

– Det eksisterende nettet i fylket var for svakt. Det var rett og slett ikke nok kapasitet til at nye småkraftverk og andre fornybarprosjekter kunne koble seg på, sier prosjektleder Magne Maurset i Statnett.

{Citation}

Nå som 420 kV-linjen fra Ørskog på Sunnmøre til Sogndal står ferdig, er alt klart for tilkobling av ny kraftproduksjon i området.

 

– Det å få småkraftprosjektene på nett var jo en viktig del av begrunnelsen for å bygge denne kraftlinjen, så nå er vi veldig glade for at den er ferdigstilt og spenningssatt, sier divisjonssjef Atle Isaksen i Sogn og Fjordane Energi (SFE).

 

Han forteller at det for øyeblikket er 78 småkraftverk i fylket som har fått konsesjon og som har ventet i inntil syv år på å få starte opp. I tillegg er det flere som er inne til konsesjonsbehandling hos NVE.

 

– Interessen for småkraft kom som en bølge på begynnelsen av 2000-tallet, og den kom ganske fort på oss. Det er synd at utbyggerne har måttet vente så lenge. Samtidig var det lite å gjøre med, så lenge sentralnettet ikke hadde god nok kapasitet, sier Isaksen i SFE.

Ved Kjørstad kraftverk i Nordfjord er målet å klare en årlig kraftproduksjon på 7,5 GWh. Det tilsvarer forbruket til rundt 350 husstander.

Sikrer pensjonen

For Einar Bakke og de andre eierne av småkraftverket på Kjørstad i Nordfjord, var det håpet om å spe på inntekten som vekket interessen.

 

– Vi hadde gått og sett på denne elva som vi har fallrett til, og tenkt på hvordan vi kunne gjøre den til en ekstra inntektskilde, sier Bakke.

 

Småkraftverk var i vinden, og med god hjelp fra eksterne konsulenter, startet de planleggingen.

 

– Ingen av oss hadde noe greie på kraftproduksjon fra før. Vi er en gjeng bestående av alt fra pensjonister til bønder, snekkere og en selger, sier Bakke.

 

En gang blir de alle pensjonister, og det er da de håper at småkraftverket skal begynne å kaste av seg.

 

– Med det lånet vi har i dag, er ikke overskuddet noe å snakke om. Men på lengre sikt håper vi at vi skal få noe igjen for det vi har investert, sier småkrafteieren.

 

Kontaktperson i Statnett:

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef, telefon: 971 71 310


Til toppen