– Trygger strømforsyningen

Foto: Johan Wildhagen

Kraftsystemet

Den nye høyspentlinjen mellom Ørskog og Sogndal gir sikker strømforsyning til den delen av Norge med størst kraftunderskudd.

Midt-Norge, som består av Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene, har et kraftunderskudd på rundt 7 TWh i et normalår. Det tilsvarer det årlige forbruket til rundt 400 000 eneboliger.

 

– Faren for at en feil oppstår blir høyere når energiunderskuddet blir så stort, fordi det eksisterende nettet blir belastet hardere, sier Magne Maurset i Statnett.

 

Byggingen av et nytt aluminiumsverk på Sunndalsøra og ilandføring av gass på Mørekysten, gjorde at Midt-Norge gikk fra å være i balanse før år 2000, til å få et stadig økende kraftunderskudd.

 

– Vi kom i en situasjon hvor forsyningssikkerheten stod i fare, hvis vi ikke fikk bygget en ny ledning inn til området, sier Maurset.

 

Ti år etter at planleggingen startet, står nå ledningen ferdig. Ørskog-Sogndal-linjen kobler Indre Sogn, som har stort kraftoverskudd, med et kraftkrevende Midt-Norge. I timene etter at den nye kraftledningen ble satt i drift så man endringer i strømflyten. Der strømmen tidligere gikk sørover, gikk strømmen nordover til Midt-Norge.

 

Les også: Norgeshistoriens største kraftledningsprosjekt ferdig etter ti år

Eget prisområde

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, er en av dem som har stått hardest på fra politisk side for at Ørskog-Sogndal skulle realiseres raskest mulig.

 

– For oss har det vært et rettferdighetsspørsmål, og et spørsmål om utvikling av regionen vår i fremtiden, sier Sandvik.

 

Området produserer ikke nok kraft i forhold til det behovet som er der, spesielt gjelder dette Møre og Romsdal.

 

– Hvis vi skal unngå å bli rammet i tørrår med mindre tilgang på kraft, var vi avhengig av å få flyten opp internt på kraftsystemet i Norge, sier Sandvik.

 

Han er også opptatt av at sikker strømforsyning gir mer forutsigbare og rettferdige strømpriser.

{Citation}

Viktig for næringslivet

En av de lokale aktørene som har ventet på Ørskog-Sogndal-linjen er industrikonsernet Wacker Chemicals, som holder til i Hemne i Sør-Trøndelag.

 

– For oss betyr den nye 420 kV-linjen at vi får en mer forutsigbar strømpris. Vi forventer nå at vi unngår de enorme pristoppene vi har hatt tidligere når det har vært kaldt, sier administrerende direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals Norway.

 

Han leder et smelteverk med 180 ansatte, som produserer i snitt 44.000 tonn silisium i året. En svært kraftkrevende produksjon, hvor strømpriser er avgjørende.

 

– Med sikker strømforsyning blir vi kvitt usikkerheten og risikomomentene og kan regne på en noenlunde stabil strømpris hele veien. Det gjør at vi tør å satse for fremtiden, sier Halland. 


Til toppen