Kraftsystemet

Norgeshistoriens største kraftledningsprosjekt ferdig etter ti år

Fra Statnett startet planleggingsarbeidet av den 300 kilometer lange kraftlinjen mellom Ørskog og Sogndal er den nå, ti år etter, bygd ferdig og satt i drift.

420 kV-linjen mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal var opprinnelig tenkt som en ren forsyningslinje inn til Midt-Norge, det vil si Møre og Romsdal og Trøndelag, hvor behovet for mer kapasitet hadde blitt akutt.

 

– Det var det som var den utløsende faktoren. Midt-Norge er den delen av landet som har hatt størst strømunderskudd i forhold til nettets kapasitet, sier Magne Maurset i Statnett. Han var prosjektleder for Ørskog-Sogndal-linjen i konsesjonsfasen.

 

Et nytt aluminiumsverk på Sunndalsøra og ilandføring av gass på Mørekysten, begge deler svært kraftkrevende industri, gjorde sitt til at forsyningssikkerheten til denne delen av Norge stod i fare utover på 2000-tallet.

 

– Det hastet å få på plass en ny høyspentlinje som kunne forsyne området med nok strøm, sier Maurset. 

 

Statnetts Magne Maurset var prosjektleder for Ørskog-Sogndal-linjen i konsesjonsfasen.

Indre Sogn har et strømoverskudd og et godt egnet sted å starte linjen fra. Men i stedet for å bygge en linje rett gjennom Sogn og Fjordane, for å rette opp i strømsituasjonen i Midt-Norge, ble planene mer omfattende underveis.

 

– Vi så at det eksisterende nettet i fylket var svakt og modent for fornyelse. Vi måtte etter hvert sette ned foten for nye småkraftverk og andre fornybarprosjekter. Det var rett og slett ikke nok kapasitet til å koble seg på det nettet som var, sier Maurset i Statnett.

 

Løsningen ble å bygge seks nye transformatorstasjoner og utvide eksisterende i Ørskog, i stedet for å utvide to eksisterende stasjoner, som først planlagt. Det gjør det mulig å mate strøm inn og ut underveis på strekningen.

 

– Dermed får også Sogn og Fjordane glede av den nye linjen, og småkraftprosjekter som har stått på vent i årevis, har nå fått klarsignal til å starte opp som en følge av dette, sier Maurset. 

 

Les også: Ventetiden over for småkraftverkene

{Citation}

Tre millioner timer

Ørskog-Sogndal er Statnetts desidert største utbyggingsprosjekt innenlands. Det strekker seg over 300 km og går gjennom 15 kommuner og to fylker. 1200 grunneiere er berørt.

 

– I tillegg kommer ulike organisasjoner og myndigheter som alle har sine meninger. Det er veldig mange kontakter å forholde seg til, men det har vært enormt spennende å være en del av et slikt prosjekt, sier Ove Brattberg i Statnett. Han tok over som prosjektleder i utbyggingsfasen.

 

Han forteller at dette prosjektet er mellom fem og seks ganger større enn Statnetts nest største innenlandsprosjekt som er bygd i nyere tid.

 

– Totalt sett er det lagt ned tre millioner arbeidstimer, som gir over 1700 årsverk. Litt avhengig av sesong og værforhold, har det vært alt fra noen hundre til opptil 800 mann i sving samtidig, sier Brattberg.

 

Ove Brattberg var prosjektleder i utbyggingsfasen av Ørskog-Sogndal-linjen.

Linjen består av totalt 797 master, og det er syv fjordspenn i prosjektet.

 

– Vi bygger i stor grad master ved hjelp av helikopter. Hver mast krever ca. 50 helikopterturer. Vi har regnet ut at vi har hatt rundt 40.000 helikopterturer i løpet av disse årene, sier Brattberg.

 

Det er omfanget i seg selv som er mest utfordrende ved et slikt prosjekt, forteller han.

 

– Når du bygger ledning, så er hver mast en egen anleggsplass. Så vi har hatt en 300 km lang anleggsplass, med 797 punkter der vi skulle inn og bygge noe i tillegg til transformatorstasjonene og veier til disse. Utfordringen er hele tiden å ha kontroll på det hele, sier prosjektleder Ove Brattberg.

 

Se bildeserie: Fjordspenn – en norsk spesialitet 

Fra plan A til plan Å

Da Statnett startet arbeidet med å finne den best egnede traséen for den nye linjen, var det mye å ta hensyn til.

 

– Noe av det første vi så var at store deler av Sogn og Fjordane enten var vernet eller foreslått vernet som nasjonalpark og landskapsvernområder. Hvis vi skulle gå utenom disse områdene, ville vi komme ned dit folk bodde, sier prosjektleder Magne Maurset.

 

Å bygge oppe i fjellet, langt fra folk, er heller ikke problemfritt, med hardt klima og store belastninger fra snø og is vinterstid.

 

– Vi endte opp med å utrede en rekke ulike traséalternativer, og løsningen til slutt ble å bygge en stor del i lavere terreng, men også noen helt nye traséer i høyfjellsområder. Samtidig har vi sanert mye av det gamle nettet som går der folk bor, sier Maurset.

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

I Myklebustdalen i Bremanger kommune ble dessuten Statnett nektet tilgang til området i lang tid, fordi flere grunneiere gikk rettens vei for å forsøke å stanse byggingen.

 

– Det gjorde at vi måtte endre planer ganske mange ganger. Vi gikk fra plan A til plan B, og til slutt tror jeg vi endte på plan Å, sier Statnetts konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim.

 

Vardheim mener Statnett håndterte alle planendringene godt, takket være dyktige medarbeidere og entreprenører.

 

– En god plan gjør det alltid mulig å endre underveis. Vi ble nødt til å flytte rundt på mannskap flere ganger på grunn av endringer og trekke ut personell på kort varsel når rettsprosesser tilsa det, men alt i alt syns jeg vi har håndtert det godt, sier konserndirektøren.

 

Ørskog-Sogndal-linjen ble ett år forsinket på grunn av hindringene underveis, men kostnadsrammen ble likevel holdt.

 

­– Nå som vi er ferdige, er jeg veldig stolt over å ha fått være med på et så viktig prosjekt, som gir forsyningssikkerhet og muligheter for utvikling av ny fornybar energi, sier Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Fakta om prosjektet Ørskog-Sogndal

  • 300 km med 420 kV kraftleidning mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal
  • 797 master. Totalt 11.000 tonn med mastestål. Høgaste mast er montert 1095 moh
  • 6 nye transformatorstasjonar og utviding av Ørskog transformatorstasjon
  • Skal rive 170 km med eksisterande kraftleidning. Og legg til rette for riving av lokalt distribusjonsnett. Sanering av Fardal transformatorstasjon
  • Starta utbygginga oktober 2011. Sett i drift 6.desember 2016
  • Lagt ned omkring 3 millionar arbeidstimar, tilsvarande omkring 1800 årsverk 

Til toppen