Bruk piltastene eller scroll for å komme videre
Gå til Statnett.no
Topp bilde illustrasjonsbilde

Fjordspenn - en norsk spesialitet

Har du lurt på hvordan vi strekker kraftledninger over fjorden? Bli med Statnetts mannskap på den krevende jobben med et 3000 meter langt fjordspenn.

 

Foto: Johan Wildhagen
Foto: Johan Wildhagen
Topp bilde

Dette er Fjærlandsfjorden med Sognefjorden i bakgrunnen. Her skal det opp et 3000 meter langt fjordspenn - en del av kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal. Fjordspennmastene står 620 meter over havet. Hver mast skal tåle 35 tonn. Høyden på mastene varierer fra mellom 25 til 27 meter opp til toppen av masta.

Topp bilde

Vinsjeplass på østsiden av Fjærlandsfjorden med Balestrand i bakgrunnen. Maskinkjører Bjørn Ove Aalberg kjører 35 tonns vinsj til høyre i bildet. Til venstre ser vi et spoleapparat. Utstyret brukes for å montere linene over fjorden.

Topp bilde

Maskinkjører Bjørn Ove Aalberg kjører 35 tonns vinsj. Vinsjen brukes for å strekke linene over fjorden.

Topp bilde

Montørene Martin Brekkvassmo, Jon Stokkan, Vidar Mæhlumsveen og Vegar Aalberg klargjør en arbeidsplattform som skal heises opp i masta. Fjordspennet er litt over 3000 meter langt og montørene jobber 620 meter over havet. 

Topp bilde

Montør Martin Brekkvassmo og Vidar Mæhlumsveen klargjør linevognen som skal ut på linene over fjorden. 

Topp bilde

Fjordspennarbeidet krever innsats både til lands og til vanns. Innleide båtmannskaper fra Norsk Sjøservice AS knyter på blåser for å fløte faselinen over Fjærlandsfjorden. For hver femte meter henges det på ei blåse. På et 3000 meter langt spenn brukes det ca. 250 blåser. 

Topp bilde

Blåsene festes på når lina går i sjøen og plukkes av når den heises opp av sjøen. Lina dras opp med vinsj fra den ene siden av fjorden samtidig som den går ned i sjøen på motsatt side. 

Topp bilde

Klargjøring for kapping av line. Lina er nå på plass over fjorden, og nå starter jobben med å henge den i riktig høyde over fjorden. 

Topp bilde

Nå er lina kappet og det klargjøres for å sprenge på en endehylse.

Topp bilde

Arbeidene med Esefjordspennet (på bildet) og Fjærlandsfjordspennet startet i slutten av april og ble ferdig i begynnelsen av september. Totalt brukte beredskapsgruppa i Statnett 11 000 arbeidstimer på de to fjordspennene.