Bruk piltastene eller scroll for å komme videre
Gå til Statnett.no
Topp bilde illustrasjonsbilde

Det store gjenvinningsprosjektet

I august begynte Statnett arbeidet med å fjerne nesten 70 km med sjøkabel på til sammen 3 500 tonn fra dypet av fra Ytre Oslofjord. Bli med på et av Norges største gjenvinningsprosjekter noensinne.

Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

For to år siden ble et nytt sjøkabelanlegg mellom Rygge i Østfold og Tønsberg i Vestfold satt i drift for å sikre folk på Østlandet strømforsyning i fremtiden. Når det nye anlegget var i stabil drift, var det på tide å pensjonere de nesten 40 år gamle sjøkablene. 

Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

En fjernstyrt undervannsrobot senkes ned i sjøen for å få tak i kabelen og passe på at den ikke skades. 

Topp bilde

En annen fjernstyrt undervannsrobot fungerer som øyne og ører på havets bunn for teamet som er på jobb denne dagen, slik at kabelopptaket til enhver tid er under kontroll. 

Topp bilde

Kablene består av 750 tonn stål, 800 tonn kobber og 1000 tonn bly. De verdifulle metallene skal nå brukes om igjen. 

Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

I alt seks slike sjøkabler på til sammen 3 500 tonn skal tas opp fra havdypet. Statnett har fjernet sjøkabler før, men aldri av en slik størrelsesorden. 

Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

Kabelen tas opp av sjøen ved hjelp av et hjul som spoler den opp i en karusell. 

Illustrasjonsbilde med sitat

En viktig del av Statnetts miljøstrategi er at vi rydder opp etter oss, og dette blir et av Norges største gjenvinningsprosjekter i sitt slag.

Prosjektleder i Statnett Martin Mauritzen
Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

Det er flere aspekter som gjør kabelrenoveringen til et godt miljøprosjekt.

– Når kablene fjernes, frigir vi ganske store arealer på sjøbunnen til blant annet fisking og båtliv. Kablene er ikke lenger et hinder for oppankring, forteller miljørådgiver i Statnett Johan Olav Bjerke. 

Hallfrid Simonsen/Newswire
Topp bilde

De gamle sjøkablene gikk via Bastøy, et fredet område med et rikt og særpreget plante- og dyreliv.

– Mange sjøfugler har dette som hekkeplass, så det er positivt at man nå reduserer belastningen i området, sier klima- og miljørådgiver i Horten kommune Trude Movig. 

Hallfrid Simonsen/Newswire