Bruk piltastene eller scroll for å komme videre
Gå til Statnett.no
Topp bilde illustrasjonsbilde

Fra luksusvare til livsnødvendig

Vi er i gang med å utvikle Stor-Oslos strømnett for fremtiden. Her kan du se de historiske bildene fra da strømmen først kom til hovedstaden.  

Foto: Ukjent/Oslo byarkiv
Foto: Ukjent/Oslo byarkiv
Topp bilde

Siste halvdel av 1800-tallet kan kalles elektrisitetens pionertid i Norge, som startet med at enkeltbedrifter laget strøm til eget bruk.

Foto: Severin Worm-Petersen/Norsk Teknisk Museum
Topp bilde

Snart produserte noen fabrikker mer strøm enn de hadde behov for selv. Her fra Christiania Seildugsfabrik. 

Foto: Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Topp bilde

Det åpnet for at de første privatboligene i områdene rundt fabrikkene med strømoverskudd også kunne få strøm.

Foto: Ukjent/Oslo Museum
Topp bilde

I 1885 ble treforedlingsbedriften Laugstol Bruk i Skien den første norske leverandøren av strøm til private.

Foto: Norsk Skogmuseum
Topp bilde

En desemberkveld syv år senere, tente Christiania Elektricitetsværk de første gatelysene langs Karl Johan.

Foto: Severin Worm-Petersen, Norsk Teknisk Museum
Illustrasjonsbilde med sitat

Dagningen var kommet. Menneskene stod foran lystiden og stråletiden.

Professor Wilhem Keilhau om elektrisitetens gjennombrudd, hentet fra boka Oslo elektrisitetsverk 1892-1952, Nasjonalbiblioteket
Topp bilde

Strømmen i Christiania ble produsert ved Elektricitetsværkets dampstasjon i Rosenkrantzgaten der fire dampmaskiner drev en rekke dynamoer. 

Foto: Ukjent/Oslo byarkiv
Topp bilde

Like før jul i 1892 hadde elektrisitetsverket i Christiania 32 abonnenter. Nesten alle sammen var bedrifter. Bare to private boliger var koblet til da byens strømnett ble åpnet. Elektrisk lys var en rådyr luksus for de aller rikeste.

Foto: Ukjent/Oslo Museum
Topp bilde

Det var ikke bare prisen som gjorde strømmen til et eksklusivt gode. Strømnettet dekket nemlig bare bykjernen.

Foto: Ukjent/Oslo byarkiv
Topp bilde

Nye bruksområder, slik som elektrisk trikk og utvidelse av strømnettet, gjorde det nødvendig å finne nye energikilder i tillegg til de kullfyrte dampmaskinene.

Foto: Ukjent/Oslo byarkiv
Topp bilde

Sommeren 1900 ble Hammeren Kraftstasjon i Maridalen åpnet. Mange tenkte at dette vannkraftverket kom til å levere all strømmen byen trengte langt inn i fremtiden - kanskje for alltid. 

Foto: Ukjent/Oslo Museum
Topp bilde

Men ettersom strømforbruket eksploderte i de neste tiårene, måtte byen skaffe strøm også fra større kraftverk lenger unna.

Foto: Ukjent/Norsk Teknisk Museum
Topp bilde

30 år senere hadde Christiania Elektricitetsværk over 20 000 kunder. Tiden da elektrisiteten var en eksklusiv luksusvare var definitivt over. 

Foto: Ukjent/Oslo byarkiv