Storskala laststyring i Nord-Norge

I delprosjektet Storskala laststyring i Nord-Norge er målet å få frem et styrbart reservebidrag for å takle kritiske driftssituasjoner.

Prosjektet er rettet mot å finne tekniske løsninger for å etablere styringssystemer fra Statnetts driftssentraler ut mot større lastobjekter i et avgrenset område, for å kunne kalle på disse ved hendelser og utfall i nettet.

 

Statnett ønsker å gjennomføre prosjektet i Nord-Norge, i tett samarbeid med lokale nettselskap (DSOer) og lasttilbydere i området.

Publisert - Sist oppdatert