Lean Substation

Dette delprogrammets målsetninger er å øke sikkerheten, redusere kostnadene og byggetiden av Statnetts transformatorstasjoner - både for ombygginger og nybygg. I Lean Substation har vi to satsningsområder.

Digital stasjon

Skal være et verktøy for å se på alle aspekter ved digital stasjon og hvilke fordeler dette vil gi Statnett.

 

Statnetts transformatorstasjoner består av mange komponenter, både på hardware og software og med eldre og nyere teknologi. Det kan i noen tilfeller gjøre at gevinstene av ny teknologi uteblir på grunn av at kun deler av en transformatorstasjon er digitalisert og moderne.

 

I Lean Substation vil Statnett utvikle og teste komplette systemer for transformatorstasjoner, hvor ny teknologi og ny standard for digital styring og kommunikasjon tas i bruk. Gjennom dette vil Statnett forberede seg til å rulle ut neste generasjons transformatorstasjoner og kontrollanlegg, hvor det forventes at store gevinster kan hentes ut i form av bedre styring av kraftsystemet, økt sikkerhet og lavere kostnader.

 

 

Ny teknologi i transformatorstasjoner (NYTT)

Skal utvikle metoder og teknologi for en sikrere og mer effektiv byggeprosess.

 

Statnetts stasjoner er mange, og har en samfunnskritisk rolle. Tradisjonelle byggemetoder kan være tidkrevende og kostbare, med mye betong og stål. Alle komponenter må kunne håndtere store ytre og indre forstyrrelser, som elektromagnetiske impulser eller feil i nettet. Dette setter store krav til hvordan stasjonene kan bygges og vedlikeholdes, noe som igjen er kostnadsdrivende og tidkrevende.

 

I Lean Substation utvikler Statnett ny teknologi og nye løsninger som kan bidra til mer effektiv bygging av stasjoner, samtidig som sikkerhet og vern opprettholdes eller forbedres. Andre typer materialer i fundament, eller ny teknologi for skjerming mot elektromagnetiske impulser, kan korte ned byggetiden, redusere behovet for transport og kutte kostnader.

Publisert - Sist oppdatert