Workshop for FoU-ansvarlige i nettselskaper

Statnett ønsker å invitere til en samling av FoU-ansvarlige i nettselskaper i Norge 15. mars 2018. Vi ønsker erfaringsutveksling og diskusjon rundt "best practice" på FoU og innovasjon.

Foreløpig agenda


Oppstart 10:00

 • FoU i Statnett
  • Hvordan jobber Statnett med innovasjon
  • Hvordan sikre at resultatene implementeres
  • Kvantifisering av nytteverdier
  • Organisering i programmer, hybrid organisasjon 
 • Presentasjon av FoU-arbeid i 4-5 ulike nettselskaper
 • Lunsj
 • Diskusjon i grupper:
  • Utfordringer knyttet til innovasjon og FoU i nettbransjen
  • Mulige samarbeidsområder

Avslutning 15:30

 

Vi håper denne invitasjonen når fram til deg som sitter med et ansvar for FoU-arbeid i et nettselskap. Dersom du ønsker å delta på workshopen, eller er interessert i mer informasjon, send en e-post til fou@statnett.no.

Frist for påmelding: senest 22. februar 2018, men helst så raskt som mulig. Vi ønsker ikke flere enn to deltagere pr. selskap.

 

Vi ser fram til en lærerik dag!

 

Les mer om FoU i Statnett.

 

Publisert - Sist oppdatert