Statnetts styre

Styret skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av sju til ni medlemmer. To, eventuelt tre, medlemmer av styret skal velges av og blant de ansatte. Her kan du lese mer om vårt styre.
 

Statnetts styre

  

Jon Fredrik Baksaas

Valgt inn i 2018, styreleder fra 2018

 

Arbeidserfaring: Konsernsjef i Telenor 2002-2015. Før det en rekke sentrale stillinger i Telenor. Erfaring fra Aker, Stolt-Nielsen Seaway og Det norske Veritas. Etter Telenor; rådgiver internasjonalt innen telecom og teknologi start-ups i Norge, også innen energisektoren.

Styremedlem i LM Ericsson AB og Handelsbanken AB. 

 Synne Homble

Synne Homble 

Valgt inn i 2013, nestleder fra 2015

Leder av kompensasjonsutvalget

 

Arbeidserfaring: Konserndirektør i NSB-konsernet og i Cermag Group AS/Cermaq ASA, advokat i Wikborg Rein og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt. 

 

 

Maria Sandmark, styremedlem. Valgt i 2013.

Maria Sandsmark
Valgt inn i 2013, styremedlem

Medlem av kompensasjonsutvalget og prosjektutvalget

 

Arbeidserfaring: Forsker Møreforskning Molde AS, førsteamanuensis Høgskolen i Molde og konsulent ECON analyse.

 

Portrettbilde av Egil Gjestdal, styremedlem

Egil Gjesteland

Valgt inn i 2012, styremedlem

Leder av prosjektutvalget

 

Styreverv: Egypt Solar BV.

Arbeidserfaring: Eier Gjesteland Consulting, IT-sjef og prosjektdirektør for flere olje- og gassprosjekter i Statoil. 

 

 

Einar Anders Strømsvåg

Valgt inn i 2015, styremedlem

Leder av revisjonsutvalget

 

Styreverv: Leder Helse Vest RHF, Hovedstyret NHO

Arbeidserfaring: Senior rådgiver i Statoil, samt ulike lederstillinger i Statoil, bl.a. direktør konsernrevisjonen. 

 

Tove Elisabeth Pettersen

Valgt inn i 2018, styremedlem

 

Arbeidserfaring: Administrasjonsdirektør i Bane NOR SF, tidligere konserndirektør i Hafslund ASA. 

 

Pernille Dørstad

Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 2014 

 

Arbeidserfaring: Senioringeniør i Statnett, sivilingeniør og prosjektleder i Statoil og Kværner. Vara verneombud, Statnett. Hovedtillitsvalgt/leder Tekna Statnett.

 

 

Ole Bjørn Kirstihagen

Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1986

 

Arbeidserfaring: Operatør ved Norsk Hydros driftssentral. Arbeidet med anskaffelse og drift av datasystemer ved Statnetts driftssentraler. Hovedtillitsvalgt/leder for NITO sin konserngruppe i Statnett.

 

Portrettbilde av Steinar Jøråndstad, ansatterepresentant

Steinar Jøråndstad

Valgt inn i 2004, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1981

Medlem av prosjektutvalget

 

Arbeidserfaring: Teamkoordinator i Drift og marked, leder EL&ITs landsdekkende fagforening, medlem arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud i Statnett. 

Publisert - Sist oppdatert