Statnetts organisasjon

Statnett er et integrert selskap som er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine definerte oppgaver, i tillegg til stab for Strategi og kommunikasjon og Konsernstab. Statnett har omlag 1000 ansatte og hovedkontor i Oslo.

 

Publisert - Sist oppdatert